Arbo nieuws

Ook in 2016 houden wij, met een frequentie van eens in de 6 weken spreekuren in Polen. Afhankelijk van de vraag worden deze spreekuren in Poznan of in Wroclaw gehouden. Voor meer informatie over de data en de tarieven kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Contactgegevens

0031 (0)318 - 763 407
info@arbopolska.nl

Ook in 2016 houden wij, met een frequentie van eens in de 6 weken spreekuren in Polen. Afhankelijk van de vraag worden deze spreekuren in Poznan of in Wroclaw gehouden. Voor meer informatie over de data en de tarieven kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Net als vorig jaar sponsort Arbopolska een kinderkamp in Polen georganiseerd door PAX Kinderhulp.

01-04-2014

Vanaf 2014 wordt er een premiedifferentiatie voor middelgrote en grote werkgevers in de Ziektewet en de WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) voor flexwerkers ingevoerd. Aangezien er wederom een lastenverschuiving plaatsvindt van overheid naar werkgever is het belangrijk dat u tijdig inspeelt op deze verandering door een passend en actief verzuimbeleid.

Nicoline Groenink, Arboconsultant

Uitgeverij Vakmedianet heeft een onderzoek laten uitvoeren over preventie onder ruim duizend functionarissen die belast zijn met arbo en veiligheid. Een overweldigende meerderheid van 94% zegt dat preventiemaatregelen een positieve bijdrage leveren aan het bedrijfsresultaat. Niet zozeer door meer bevlogenheid of een hogere productiviteit, maar vooral door minder ziekteverzuim en goed werkgeverschap.

Arbopolska is de belangrijkste sponsor van een vakantiekamp in Zowaja in Polen. Maar wij willen graag meer doen, jij ook?

De Inspectie SZW heeft in 2012 een aanzienlijk bedrag aan boetes opgelegd. In totaal werd voor € 42,5 miljoen aan boetes uitgedeeld. Dit is toegenomen ten opzichte van eerdere jaren en bovendien beduidend hoger dan was voorzien.

Bron: Ministerie SZW
Door gift Arbopolska gaat kinderkamp in Polen door!

Tijdens het symposium op 25 april is er een cheque overhandigd aan PAX kinderhulp van € 4.250,= Dankzij dit bedrag kan de organisatie van een kinderkamp in Polen doorgaan.

13-05-2013
  • nl
  • pl

Claris TwitterClaris Linkedin