Nationaal Onderzoek Over Preventie

Uitgeverij Vakmedianet heeft een onderzoek laten uitvoeren over preventie onder ruim duizend functionarissen die belast zijn met arbo en veiligheid. Een overweldigende meerderheid van 94% zegt dat preventiemaatregelen een positieve bijdrage leveren aan het bedrijfsresultaat. Niet zozeer door meer bevlogenheid of een hogere productiviteit, maar vooral door minder ziekteverzuim en goed werkgeverschap.

 
Bedrijven zien preventiebeleid als hun eigen verantwoordelijkheid, en dat zie je ook weerspiegeld in de houding van de directie. Volgens 65% van de ondervraagden vindt die het preventiebeleid van groot belang, en draagt hij dit ook uit. Maar er is een angel, en die zit bij de leidinggevende. Slechts 43% van de ondervraagden bestempelt hem als “proactief op het gebied van preventie”. Hoezeer dat steekt, blijkt uit het feit dat juist die leidinggevende volgens de ondervraagden hoofdverantwoordelijk is voor tal van preventiezaken: veiligheid, fysieke belasting, organisatie van het werk, PSA, samenwerking en communicatie, en gevaarlijke stoffen.

Voor meer informatie over dit onderzoek, kunt u terecht op de website van Over Preventie
Voor ondersteuning van uw leidinggevenden bij het uitvoeren van preventie taken, kunt u uiteraard ons benaderen. Contact 

  • nl
  • pl

Claris TwitterClaris Linkedin