Modernisering Ziektewet

Vanaf 2014 wordt er een premiedifferentiatie voor middelgrote en grote werkgevers in de Ziektewet en de WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) voor flexwerkers ingevoerd. Aangezien er wederom een lastenverschuiving plaatsvindt van overheid naar werkgever is het belangrijk dat u tijdig inspeelt op deze verandering door een passend en actief verzuimbeleid.

 Om te voorkomen dat uw verzuimkosten explosief gaan stijgen in 2013 is het belangrijk om zo veel mogelijk te voorkomen dat vangnetters ziek uit dienst gaan. Als dit toch gebeurd, is het van belang om ook in de periode na uitdiensttreding, het verzuim goed te monitoren.

Dit kunt u doen door de lijnen kort te houden met uw werknemer en geregeld een belastbaarheidstoets uit te laten voeren door Claris arbodiensten of Arbopolska.

Uitgangspunt voor een structureel laag verzuim blijft óók bij vangnetters: 
Aanpakken van het verzuim bij de bron, preventie en een verantwoord en creatief personeelsbeleid!

Voor nog meer informatie over de modernisering van de ziektewet, kunt u onderstaand onze nieuwsbrief downloaden. Wij denken graag met u mee!

Nieuwsbrief-Wbzav

Nicoline Groenink, Arboconsultant
  • nl
  • pl

Claris TwitterClaris Linkedin