Jaarverslag 2012 Inspectie SZW: meer boetes en interventies dan verwacht

De Inspectie SZW heeft in 2012 een aanzienlijk bedrag aan boetes opgelegd. In totaal werd voor € 42,5 miljoen aan boetes uitgedeeld. Dit is toegenomen ten opzichte van eerdere jaren en bovendien beduidend hoger dan was voorzien.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarnaast in december beslist dat de boetes bij overtredingen van de arbeidsomstandighedenwet in 2013 drastisch omhoog zullen gaan.
De normbedragen bij een bestuurlijke boete kunnen oplopen tot wel € 13.500 per geconstateerde overtreding.

Bijvoorbeeld als een werkgever verzuimt een ongeval met meldingsplicht te melden en er is geen onderzoek meer mogelijk naar de toedracht van het ongeval, kan er een boete opgelegd worden van
€ 50.000.

Ook het ontbreken van een Risico Inventarisatie - en Evaluatie (RI&E) kost u een boete bij controle van Inspectie SZW. Hier kunt u meer lezen over de consequenties van het niet naleven van de verplichting om een actuele RI&E te hebben.

Wij helpen u uiteraard graag bij uw arbeidsomstandighedenbeleid.
In onze productkaart vindt u wat meer informatie over het opstellen en toetsen van een RI&E.
Ook kunnen wij een onderzoeksrapport opstellen bij een arbeidsongeval.


Bron: Ministerie SZW
  • nl
  • pl

Claris TwitterClaris Linkedin