Werkadviseur Bouwnijverheid

Onze collega mevrouw Heleen Vlot, heeft deze week haar opleiding Werkadviseur Bouwnijverheid met goede resultaten afgesloten. Als partner van Stichting Arbouw kan zij nu bedrijfs- of werkplekonderzoeken uitvoeren als onderdeel van het CAO-pakket preventiezorg.

Indien de Intrede keuring, het PAGO, het GPO of het arbospreekuur daartoe aanleiding geeft, kan de bedrijfsarts het bedrijf laten bezoeken door de werkadviseur. Daarbij kan het gaan om nader onderzoek op de werkplek en/of overleg met de werkgever over (bijvoorbeeld) aanpassing van de werkzaamheden van de werknemer. 

De werknemer moet toestemming hebben gegeven voor het opnemen van contact met de  werkgever.

Meer informatie vindt u op de website van Stichting Arbouw

  • nl
  • pl

Claris TwitterClaris Linkedin