Aansprakelijkheid van werkgevers bij “Het nieuwe werken”

Als het gaat om thuiswerken moet de werkgever zich houden aan de regels uit de Arbowet, het Burgerlijk Wetboek en de Arbeidstijdenwet. De inrichting van de werkplek moet voldoen aan de ergonomische voorwaarden die de wet stelt. Werkgevers moeten ook voorlichting geven over de risico''s van het werken thuis en over maatregelen die de werknemer kan (of moet) nemen om dat risico te beperken.

Werkgevers zijn ook verantwoordelijk voor naleving van de werk- en rusttijden uit het Arbeidstijdenbesluit. Bij thuiswerken moeten werknemers moeten zelf registreren wanneer ze werken. De werkgever moet daarover afspraken maken met de werknemers; die afspraken goed vastleggen en zorgen voor de nodige faciliteiten zoals een tijdregistratiesysteem. Zonder die maatregelen kan een werkgever de werknemer moeilijk aanspreken op bijvoorbeeld niet voldoende gewerkte uren, zoals eerder bleek uit een rechtszaak.

 Jantine Ravenhorst heeft voor haar minor HBO een uitgebreid onderzoek gedaan naar de rechten en plichten waar de werkgever zich aan moet houden voor de invoering van Het Nieuwe Werken in de organisatie.
 
Geconcludeerd kan worden dat de belangrijkste aspecten die komen kijken bij de rechten en plichten waar een werkgever rekening mee moet houden bij de invoering van HNW zijn:
- De (al dan niet stilzwijgende) wijziging van de arbeidsovereenkomst en het eenzijdige wijzigingsbeding;
- De beoordelingssystematiek, resultaatbeoordeling;
- De invulling van de begrippen goed werkgeverschap en goed werknemerschap;
- De fiscale problematiek;
- De aansprakelijkheid van de werkgever bij een arbeidsongeval.

Bent u geïnteresseerd in de resultaten van haar onderzoek, of wilt u uw medewerkers goed voorlichten over het juist instellen van hun werkplek, neem dan contact met ons op via info@arbopolska.nl

  • nl
  • pl

Claris TwitterClaris Linkedin