STECR Werkwijzer Eigenrisicodragen WGA

De centrale overweging voor de meeste werkgevers om ‘eigenrisicodrager voor de WGA-lasten’ te worden, blijken de kosten te zijn. Wat betaal ik bij het UWV? En wat betaal ik bij een private verzekeraar? Kortom, in de praktijk, zo stelde de STECR kenniskring vast, draait het alleen om financiële aspecten. Maar het gaat om meer!

In deze STECR Werkwijzer Eigenrisicodragen WGA komen daarom ook andere aspecten van het eigenrisicodragen aan de orde, zoals re-integratieverplichtingen, sancties, verhaalsrecht, premieverdeling, de relaties tussen de diverse betrokkenen (werkgever, werknemer, arbodienst of bedrijfsarts, het UWV en de private verzekeraar).

Bij het maken van de beslissing worden ze wel vaak aangestipt, maar ze blijven vervolgens op de achtergrond, terwijl juist daarna de consequenties van de gemaakte keuze zich gaan vertalen in de dagelijkse bedrijfsvoering.

De STECR Werkwijzer maakt de lezer attent op een integrale beleidskeuze en op de implementatie van het eigenrisicodragerschap.
De werkwijzer kost € 32,50 per stuk exclusief BTW en verzendkosten.
U kunt de werkwijzer bestellen via deze link naar de website van STECR.

  • nl
  • pl

Claris TwitterClaris Linkedin