VCD Humannet in opspraak

Vandaag is op het nieuws te horen dat VCD Humannet een probleem heeft met betrekking tot de beveiliging van dossiers. Vanavond zal in de uitzending van Zembla hier ook aandacht aan worden besteed.

Het betreft een probleem met de internet applicatie Humannet Starter.Gelukkig betekent dat voor Claris arbodiensten en Arbopolska, loos alarm!
Wij maken namelijk gebruik van Humannet Verzuim.

Uiteraard hebben wij vanuit Arbopolska regelmatig overleg met VCD Humannet over de ontstane situatie. En ook al zijn er geen problemen geconstateerd bij de applicatie Verzuim, blijven wij toch, continue, de vinger aan de pols houden.

Omdat wij begrijpen, de de berichtgeving van de pers, toch voor de nodige onrust zorgt. Vindt u hierna het beveilingsrapport wat door een onafhankelijk extern bureau, Fox-IT te Delft is opgesteld.

Daarnaast willen wij onze oprechte excuses aanbieden, voor de ontstane situatie.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar bijgaande brieven en het rapport van Fox-IT:
Brief VCD inbraak Humannet Starter 19-04-2012.pdf
Brief VCD inbraak Humannet Starter 21-04-2012.pdf
Rapport Fox-IT VCD Humannet Verzuim.pdf
  • nl
  • pl

Claris TwitterClaris Linkedin