De Verzuimpolitie van het televisieprogramma Zembla

Naar aanleiding van de uitzending bij Zembla, hebben wij van verschillende kanten, vragen gekregen. Middels deze uitleg willen we graag een toelichting geven op de in onze ogen, meest belangrijke aspecten.


De privacy van de zieke werknemer is gewaarborgd!

Arbopolska voert haar dienstverlening uit volgens procedures welke aan alle arbo- en privacy wetgeving voldoen. Deze procedures hebben wij vastgelegd in ons gecertificeerde kwaliteitssysteem.


Arbopolska is aangemeld bij het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens) en alle medewerkers hebben een privacy verklaring ondertekend. Het is namelijk van groot belang dat de privacy van (zieke)werknemers geborgd is en blijft. Privacy gevoelige (medische) informatie is uitsluitend voor medewerkers van Claris inzichtelijk en in géén geval door de werkgever. Arbopolska is in dienst van de werkgever, echter tot de dienst van de (zieke) werknemer. 


De bedrijfsarts is eindverantwoordelijk voor de begeleiding van het ziekteverzuim.


Wij begeleiden de verzuimende medewerker, hierbij maakt de verzuimcoördinator de eerste inventarisatie in ons verzuimsysteem. 
80% van het verzuim heeft niets met medische aspecten te maken. De overige 20% wordt opgevolgd door onze Arboconsultants, die deze verzuimende medewerkers bespreken met een van onze bedrijfsartsen. Aan de hand van dat gesprek maakt de bedrijfsarts een medisch gerelateerde afweging. Onder meer een afweging tot wel of niet uitnodigen. Van iedere probleemanalyse in het kader van de Wet verbetering Poortwachter maakt de bedrijfsarts van Arbopolska een (FML) Functiemogelijkheden lijst. Bij Arbopolska is de bedrijfsarts de specialist in de cruciale tweede lijn. De bedrijfsarts is eindverantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding conform ons kwaliteitssysteem.

Onze aanpak is uniek en aantoonbaar succesvol!
  • nl
  • pl

Claris TwitterClaris Linkedin