Arbo nieuws

Ook in 2016 houden wij, met een frequentie van eens in de 6 weken spreekuren in Polen. Afhankelijk van de vraag worden deze spreekuren in Poznan of in Wroclaw gehouden. Voor meer informatie over de data en de tarieven kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Contactgegevens

0031 (0)318 - 763 407
info@arbopolska.nl

Op 04-11-2010 heeft Arbopolska haar eerste seminar georganiseerd. Onder leiding van dagvoorzitter Casper Robben, zijn er diverse sprekers aan het woord geweest.

Zo heeft Ewa Pawelczyk, bedrijfsarts, een presentatie gehouden over de overeenkomsten en verschillen als het gaat om Arbozorg in Nederland of Polen. Barbara Gorter, werkzaam bij Eures, heeft een presentatie gegeven over het werken met verschillende culturen. 
Willem Dijkhuizen, van de productschappen vee, vlees en eieren heeft iets verteld over de Arbocatalogus en taal. Marcel Nuijten van het FNV heeft vanuit zijn eigen ervaringen een aantal zaken met betrekking tot Poolse werknemers aan de orde gebracht waarvoor het FNV is ingeschakeld. En tenslotte heeft Wioletta Monikowska haar ervaringen gedeeld met betrekking tot het begeleiden van een Spoor 2 re-integratietraject.

De dag werd afgesloten met een aantal stellingen waar af en toe flinke discussies door op gang kwamen:

  •  NEN-certificering is een goed begin voor fatsoenlijk uitzenderschap, maar we zijn er nog lang niet!
  • Het is nodig de Nederlandse taal te kennen om veilig te kunnen functioneren.
  • Een Poolse werknemer, een zegen of een vloek?
  • Polen en Nederland: twee Europese tegenpolen, behalve materiële winsten, hebben we elkaar niets
    te bieden.

 

  • nl
  • pl

Claris TwitterClaris Linkedin