Verzuim, ben ik de baas? 

Arbo nieuws

Ook in 2016 houden wij, met een frequentie van eens in de 6 weken spreekuren in Polen. Afhankelijk van de vraag worden deze spreekuren in Poznan of in Wroclaw gehouden. Voor meer informatie over de data en de tarieven kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Contactgegevens

0031 (0)318 - 763 407
info@arbopolska.nl

Op 25 april 2013 organiseerde Arbopolska voor de tweede keer in haar bestaan een symposium, deze keer onder de naam “Verzuim, ben ik de baas?!”. Het symposium werd gehouden in de prachtige Kalahari, African Lodge midden in Ouwehands Dierenpark in Rhenen en stond onder de bezielende leiding van oud directeur Casper Robben. 

Diverse facetten die van belang zijn bij de verzuimbegeleiding en –beheersing bij organisaties die Poolse werknemers in dienst hebben, zijn aan de orde gekomen. Een 5-tal sprekers hebben daar inhoud aan gegeven. 
Via onderstaande link opent u een uitgebreid verslag, inclusief foto''s van deze dag.

Verslag symposium Ouwehand april 2013


  • nl
  • pl

Claris TwitterClaris Linkedin