Volledig grip op het hele verzuimproces.

Arbo nieuws

Ook in 2016 houden wij, met een frequentie van eens in de 6 weken spreekuren in Polen. Afhankelijk van de vraag worden deze spreekuren in Poznan of in Wroclaw gehouden. Voor meer informatie over de data en de tarieven kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Contactgegevens

0031 (0)318 - 763 407
info@arbopolska.nl

Voorheen was het zo dat een verzuimapplicatie slechts één protocol kende. Maar geen mens of verzuimhistorie is hetzelfde. Daarom houdt Humannet Verzuim rekening met de individuele verschillen van mensen en hun verzuim- en herstelhistorie. Hierdoor kan de begeleiding veel persoonlijker en effectiever zijn. Dat werkt aanzienlijk beter.

Humannet Verzuim biedt een totaaloplossing voor alle betrokkenen in het verzuimproces (medewerk(st)er, casemanager, leidinggevende, P&O’er, bedrijfsarts en arbodienst). Alle betrokkenen krijgen toegang tot hun eigen deel van het systeem en kunnen dus informatie met elkaar delen. Daarnaast worden alle acties, berichten en documenten centraal in het dossier opgeslagen. Verlies of versnippering van informatie wordt dus voorkomen. En is er volledig grip op het proces. Houdt u hierbij in gedachten dat het hele verzuimmanagement met Humannet Verzuim via internet verloopt. Dit levert enorme kostenbesparingen op. 

Voor iedere klant van Claris arbodiensten is het gebruik van Humannet Verzuim inbegrepen in het abonnementstarief. 
U bespaart zich de kosten voor ontwikkeling, installatie, beheer, onderhoud, updates, nieuwe releases, back-up en beveiliging van een eigen verzuim managementsysteem. 

Voor meer informatie over de applicatie Humannet Verzuim, verwijzen wij u graag naar de website van VCD Humannet.

  • nl
  • pl

Claris TwitterClaris Linkedin