Onze specialisten, allemaal tweetalig.

Arbo nieuws

Ook in 2016 houden wij, met een frequentie van eens in de 6 weken spreekuren in Polen. Afhankelijk van de vraag worden deze spreekuren in Poznan of in Wroclaw gehouden. Voor meer informatie over de data en de tarieven kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Contactgegevens

0031 (0)318 - 763 407
info@arbopolska.nl

Alle leden van het team van Arbopolska die direct dienen te communiceren met de Poolse werknemer beheersen zowel de Nederlandse als de Poolse taal. Het team bestaat uit arboconsultants en specialisten. De arboconsultants zijn in loondienst , de meeste specialisten zijn zelfstandig. Onder specialisten kunt u, naast de kerndeskundigen (de bedrijfsarts, arbeidshygiënist, A&O deskundige en veiligheidsdeskundige), denken aan een:

 • Bedrijfsmaatschappelijk werker
 • Fysiotherapeut
 • Ergonoom
 • Psycholoog
 • Arbeidsdeskundige
 • Coach / loopbaanbegeleider
 • Mediator

 

Onze organisatie hecht veel waarde aan het borgen en bevorderen van de deskundigheid van haar personeel. Goede arbodienstverlening valt of staat immers bij deskundigheid. Om de deskundigheid op het terrein van wet- en regelgeving en de ontwikkelingen daarin te borgen en te bevorderen, zijn de volgende werkwijzen geïntegreerd in onze werkprocessen:

 • Elke drie weken vindt er werkoverleg met alle medewerkers plaats. Daarin worden de werkprocessen doorgelicht en wordt de tijdigheid en procedures met betrekking tot de verzuimbegeleiding besproken.

 

 • Daarnaast wordt er regelmatig een intervisioneel werkoverleg gehouden. Tijdens deze besprekingen kunnen onze experts hun mening geven over de lopende casuïstiek zodat kennis wordt uitgewisseld. Ook veranderingen op het terrein van wet- en regelgeving (zoals jurisprudentie en cao-wijzigingen) worden besproken. Actuele juridische kennis wordt hiermee geborgd.

 • Daarnaast wordt er regelmatig een intervisioneel werkoverleg gehouden. Tijdens deze besprekingen kunnen onze experts hun mening geven over de lopende casuïstiek zodat kennis wordt uitgewisseld. Ook veranderingen op het terrein van wet- en regelgeving (zoals jurisprudentie en cao-wijzigingen) worden besproken. Actuele juridische kennis wordt hiermee geborgd.
 • nl
 • pl

Claris TwitterClaris Linkedin