De-medicalisatie van verzuim.

Arbo nieuws

Ook in 2016 houden wij, met een frequentie van eens in de 6 weken spreekuren in Polen. Afhankelijk van de vraag worden deze spreekuren in Poznan of in Wroclaw gehouden. Voor meer informatie over de data en de tarieven kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Contactgegevens

0031 (0)318 - 763 407
info@arbopolska.nl

Invloed van gedrag op verzuim.

Verzuim tussen de 0 en 2,5% is het verzuim, dat wij het “natuurlijk” verzuim noemen, bijvoorbeeld terminale ziektes. Dit is het verzuim wat niet of nauwelijks is te beïnvloeden. Een verzuimpercentage boven de 2,5% heeft te maken heeft met gedrag. Gedrag dat beïnvloedbaar is. Hier ligt de kern van het verzuim, het gaat dan om zowel het gedrag van medewerkers als dat van de leidinggevende.

Volgens ons heeft verzuim, over het algemeen, weinig te maken met fysieke beperkingen. Louter een medische diagnose is te eenvoudig. Het gaat ook om achterliggende (niet-medische) factoren. Onze organisatie heeft meer dan 10 jaar expertise opgebouwd op juist dit aspect van de-medicaliseren. Niet om de positie en de rol van de bedrijfsarts te beperken, maar juist om het niet medische gerelateerd verzuim te scheiden van medisch verzuim.    

Wij zijn daar nog altijd uniek in en aantoonbaar succesvol: De afgelopen jaren hebben wij bij onze klanten verzuimpercentages onder de 2,5% en een verzuimfrequentie onder de 1,3 gerealiseerd.   

Bij het de-medicaliseren van verzuim is de rol van de leidinggevende cruciaal. Hij/zij heeft, in deze, geen makkelijke taak. Vanuit de arbodienst is maximale ondersteuning aan de leidinggevende daarom een must. Dit doen we door goed te kijken naar tijdigheid en verantwoordelijkheid bij interventies. Empatisch, maar ook controlerend. Daarnaast begeleiden wij uw leidinggevenden, we geven gesprekstraining, en coachen zodanig dat hij of zij een stijl ontwikkelt die zacht is waar dat kan, maar hard (lees duidelijk) waar dat nodig is. Dat geeft wederzijds houvast, creëert duidelijkheid, een standaard werkwijze en solidariteit op de werkvloer die in een brede mentale motivatie uitmondt.

  • nl
  • pl

Claris TwitterClaris Linkedin