Bij langdurig verzuim, inzet re-integratie 2e spoor wettelijk verplicht! 

Arbo nieuws

Ook in 2016 houden wij, met een frequentie van eens in de 6 weken spreekuren in Polen. Afhankelijk van de vraag worden deze spreekuren in Poznan of in Wroclaw gehouden. Voor meer informatie over de data en de tarieven kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Contactgegevens

0031 (0)318 - 763 407
info@arbopolska.nl

Re-integratiebedrijf voor poolse werknemers

Steeds vaker zien we dat de “nieuwe medewerker” in Nederland in de situatie komt dat deze zijn of haar werk niet voort kan zetten door ziekte of beperkingen. De werkgever heeft vanuit de Wet verbeterde Poortwachter de verplichting om de medewerker te begeleiden naar ander passend werk binnen de organisatie of als dit niet meer lukt, buiten de organisatie bij een andere werkgever.

Werkgevers die sinds de invoering van de Wet Poortwachter steeds meer verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van de re-integratie van zieke medewerkers, schakelen steeds vaker en gelukkig ook steeds sneller een re-integratiebedrijf in om te assisteren bij dit traject. Arbopolska richt zich uitsluitend op de re-integratie van Poolse medewerkers die door ziekte uitvallen. Arbopolska werkt dan ook met Poolse professionals.

Re-integratie doe je niet voor, maar mét de cliënt. Die moet zelf de regie nemen om weer aan de slag te komen. Het motiveren daartoe is een belangrijk instrument.
Een ongemotiveerde cliënt heeft vanzelfsprekend een uitgebreider voortraject nodig. Vooral voor de Poolse medewerker is het van belang dat deze een traject krijgt aangeboden die bij hem of haar past, waarbij snelle reactivering van belang is. Begeleiding in eigen taal en cultuur helpt hierbij.

In een eerste oriënterend gesprek wordt samen met de adviseur van Arbopolska de mogelijkheden besproken en onderzocht. De adviseur die Arbopolska inzet is van Poolse nationaliteit, die naast het Pools ook de Nederlandse taal machtig is.
Voor de één ligt het accent op wat kan en wat wil ik? De ander wil juist extra ondersteuning bij oriëntatie op de arbeidsmarkt. Weer een ander wenst graag advies op het gebied van
solliciteren en zichzelf kunnen presenteren. Uitgangspunt van Arbopolska is het leveren van maatwerk waarbij kwaliteit en persoonlijke aandacht steeds voorop staan. De begeleiding van het traject is in handen van een vaste adviseur.

Indien u na een oriënterend gesprek besluit uw re-integratietraject bij Arbopolska in te kopen, zal de adviseur samen met de medewerker een trajectplan opstellen en dit ter goedkeuring voorleggen aan de werkgever. Na goedkeuring, zal het traject van start gaan.
Het spreekt vanzelf dat Arbopolska aan alle kwaliteitseisen voldoet die het UWV aan een
re-integratiebureau stelt.
 

  • nl
  • pl

Claris TwitterClaris Linkedin