Arbopolska is dé verzuimspecialist voor uw Poolse medewerkers

Arbo nieuws

Ook in 2016 houden wij, met een frequentie van eens in de 6 weken spreekuren in Polen. Afhankelijk van de vraag worden deze spreekuren in Poznan of in Wroclaw gehouden. Voor meer informatie over de data en de tarieven kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Contactgegevens

0031 (0)318 - 763 407
info@arbopolska.nl

Wie zijn wij?

Onze korte communicatielijnen en onze beheersing van de Poolse taal zijn onze kracht.
Een nieuwe klantrelatie is vooral in het begin een kwestie van veel aandacht aan elkaar besteden. We benaderen niet alles als vanzelfsprekend. We hechten aan onze eigen oordeelsvorming en werken vanaf dag één aan een menselijke en open relatie. 
De schaalgrootte van onze onderneming maakt deze menselijke maat ook goed mogelijk, met vaste personen als aanspreekpunten.

Visie en strategie Arbopolska

Wij hebben onze dienstverlening opgebouwd op de volgende vier kernwaarden: Betrokkenheid, respect, vertrouwen en solidariteit. Deze kernwaarden ook komen terug in de begeleiding van het verzuim. Immers, betrokkenheid en respect voor de verzuimende medewerker zijn onontbeerlijk voor het ontstaan van vertrouwen. Onze medewerkers zetten zich vanaf dag een in om een goede relatie en samenwerkingsvorm op basis van betrokkenheid en respect te creëren. Vertrouwen tussen onze medewerker en uw verzuimende medewerker, maar ook tussen de verzuimende medewerker en de direct leidinggevende is noodzakelijk om een snelle re-integratie mogelijk te maken. Vertrouwen wordt, naast het tonen van betrokkenheid en respect, gecreëerd door deskundigheid. Onze medewerkers worden geselecteerd, beoordeeld en getraind op hun vaardigheden en deskundigheid. 
Solidariteit ontstaat als verzuim structureel, transparant en eenduidig in uw organisatie wordt aangepakt en er tegelijkertijd aandacht is voor de individuele oorzaken van verzuim.

  • nl
  • pl

Claris TwitterClaris Linkedin