Adequate verzuim-begeleiding levert alleen maar voordelen op!

Arbo nieuws

Ook in 2016 houden wij, met een frequentie van eens in de 6 weken spreekuren in Polen. Afhankelijk van de vraag worden deze spreekuren in Poznan of in Wroclaw gehouden. Voor meer informatie over de data en de tarieven kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Contactgegevens

0031 (0)318 - 763 407
info@arbopolska.nl

Voordelen van een goede verzuimbegeleiding

Ziekteverzuim kan vele oorzaken hebben. Het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland is 4%. Het komt erop neer dat er in totaal maar liefst zo’n 11% van de loonkosten verband houden met verzuim. Een ongezonde situatie die het Nederlandse bedrijfsleven handenvol geld kost. Naast het financiële aspect tast dat ook de slagkracht van uw bedrijf aan.

Een goede verzuimbegeleiding door Arbopolska heeft voor alle partijen voordelen:

  • Voor de werkgever geldt dat bijvoorbeeld onterecht verzuim snel wordt herkend, er snellere interventies kunnen worden genomen waardoor de verzuimduur wordt verkort. Uiteindelijk zal dit kostenbesparend werken.

  • De werknemer zal zich gehoord voelen, juist omdat er in het Pools wordt gecommuniceerd. Dit voorkomt miscommunicatie en zorgt voor duidelijke afspraken. Daarnaast kunnen onze Arbo-specialisten een adequate rol spelen bij het begeleiden van herstel.

  • Tevens zorgen heldere afspraken ook voor een goede verstandhouding tussen werkgever en werknemer.

 

  • nl
  • pl

Claris TwitterClaris Linkedin