Kwaliteit 


Arbo nieuws

Ook in 2016 houden wij, met een frequentie van eens in de 6 weken spreekuren in Polen. Afhankelijk van de vraag worden deze spreekuren in Poznan of in Wroclaw gehouden. Voor meer informatie over de data en de tarieven kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Contactgegevens

0031 (0)318 - 763 407
info@arbopolska.nl

Wij zijn volgens het certificatie dienstverlening Arbodiensten, versie 1 en de normen voor ISO 9001 gecertificeerd.

Als medewerkers het niet eens zijn met een beslissing, bijvoorbeeld over de mate van arbeidsongeschiktheid, kunnen zij een deskundigenoordeel (second-opinion) aanvragen bij het UWV.
Hier worden medewerkers altijd op gewezen in de voortgangsrapportage.

Wij beschikken over een kwaliteitshandboek waarin wij een aantal zaken in procedures geregeld hebben. Onderdeel van onze kwaliteitsborging zijn o.a. een klachtenprotocol en een reglement waarin de privacy van uw gegevens worden gewaarborgd.

Klachten over de manier waarop wij onze dienstverlening uitvoeren, kunnen telefonisch, schriftelijk of via onze website worden doorgegeven. Uw klacht wordt geregistreerd en u ontvangt een bevestiging met daarin de termijn waarop uw klacht wordt afgehandeld.
De klachten worden besproken in ons managementteam, we komen met voorstellen ter verbetering en bespreken die met de betrokken collega''s. De te nemen maatregelen worden daarop schriftelijk bevestigd.   
 

  • nl
  • pl

Claris TwitterClaris Linkedin